U.S. Beacon January 6, 2014

Tipton, OK

Tillman County, Oklahoma

Latitude: 34.503358     Longitude: -99.139064
Population 841 (2005)
TIPTON is located in TILLMAN county, Oklahoma at latitude 34.503358 and longitude -99.139064. The population of TIPTON is 841 as of the year 2005 with a population growth of -8.19% from the year 2000 through 2005. The most common zip code of TIPTON is 73570.

More data for Tipton,OK: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile

Population 2005: 841
Population 2004: 860
Population 2003: 875
Population 2002: 878
Population 2001: 915
Population 2000: 916 (2000 Census)
Population 1990: 1,043 (1990 Census)

Population Growth 2000 to 2005: -8.19%
Population Growth 1990 to 2000: -12.18%

Population (2000 Census): 916
Male: 441 (48.14%)
Female: 475 (51.86%)

Median age: 41.20 years

Races, 2000 Census:
White: 73.91%
Hispanic or Latino: 13.32%
Black or African American: 10.04%
Other race: 7.75%
American Indian: 1.75%
Two or more races: 1.64%
Asian: 0.11%

Housing Units: 486 (2000 Census)
Land Area: 0.6525 square miles

Most populous zip code: 73570


Cities & Towns nearby Tipton

Headrick, OK 8.5mi N
Manitou, OK 9mi E
Frederick, OK 10.5mi SE
Elmer, OK 12.3mi W
Altus, OK 14.4mi NW
Snyder, OK 15mi NE
Olustee, OK 16.5mi W
Mountain Park, OK 17.1mi NE
Davidson, OK 18.5mi S
Hollister, OK 18.8mi SE


More data for Tipton,OK: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile


US Beacon Home