U.S. Beacon January 6, 2014

Atoka, OK

Atoka County, Oklahoma

Latitude: 34.384206     Longitude: -96.127577
Population 3,044 (2005)
ATOKA is located in ATOKA county, Oklahoma at latitude 34.384206 and longitude -96.127577. The population of ATOKA is 3,044 as of the year 2005 with a population growth of 1.87% from the year 2000 through 2005. The most common zip code of ATOKA is 74525.

More data for Atoka,OK: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile

Population 2005: 3,044
Population 2004: 3,017
Population 2003: 3,000
Population 2002: 2,972
Population 2001: 2,969
Population 2000: 2,988 (2000 Census)
Population 1990: 3,298 (1990 Census)

Population Growth 2000 to 2005: 1.87%
Population Growth 1990 to 2000: -9.40%

Population (2000 Census): 2,988
Male: 1,315 (44.01%)
Female: 1,673 (55.99%)

Median age: 40.80 years

Races, 2000 Census:
White: 72.39%
Black or African American: 11.51%
American Indian: 10.27%
Two or more races: 4.99%
Hispanic or Latino: 0.90%
Asian: 0.27%
Other race: 0.10%

Housing Units: 1,499 (2000 Census)
Land Area: 8.4236 square miles
Water Area: 0.0639 square miles

Most populous zip code: 74525All zip codes:
74525, 74542
(zip codes with population are shown in bold)

Cities & Towns nearby Atoka

Tushka, OK 5mi SSW
Stringtown, OK 7.2mi NE
Lehigh, OK 7.9mi NW
Phillips, OK 9.9mi NW
Caney, OK 11.5mi SSW
Coalgate, OK 11.6mi NNW
Lane, OK 13.3mi SE
Wapanucka, OK 16.8mi W
Clarita, OK 18.9mi WNW
Caddo, OK 19.5mi SSW


More data for Atoka,OK: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile


US Beacon Home