U.S. Beacon January 6, 2014

Pocahontas, MO

Cape Girardeau County, Missouri

Latitude: 37.501194     Longitude: -89.638498
Population 128 (2005)
Pocahontas is located in CAPE GIRARDEAU county, Missouri at latitude 37.501194 and longitude -89.638498. The population of Pocahontas is 128 as of the year 2005 with a population growth of 0.79% from the year 2000 through 2005. The most common zip code of Pocahontas is 63779.

More data for Pocahontas,MO: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile

Population 2005: 128
Population 2004: 127
Population 2003: 127
Population 2002: 128
Population 2001: 128
Population 2000: 127 (2000 Census)
Population 1990: 90 (1990 Census)

Population Growth 2000 to 2005: 0.79%
Population Growth 1990 to 2000: 41.11%

Population (2000 Census): 127
Male: 58 (45.67%)
Female: 69 (54.33%)

Median age: 31.50 years

Races, 2000 Census:
White: 99.21%
Hispanic or Latino: 0.79%

Housing Units: 52 (2000 Census)
Land Area: 0.0991 square miles

Most populous zip code: 63779


Cities & Towns nearby Pocahontas

Oak Ridge, MO 5mi W
Old Appleton, MO 7.5mi NNW
Uniontown, MO 7.5mi NNW
Jackson, MO 8.5mi S
Altenburg, MO 9.5mi NNE
Friedheim, MO 9.6mi WNW
Frohna, MO 9.7mi N
Daisy, MO 9.7mi W
Wolf Lake, IL 10.9mi E
Grand Tower, IL 11.8mi NE


More data for Pocahontas,MO: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile


US Beacon Home