U.S. Beacon January 6, 2014

Mountain Iron, MN

Saint Louis County, Minnesota

Latitude: 47.519227     Longitude: -92.606463
Population 2,945 (2005)
Elevation of Mountain Iron, Minnesota: 1474 feet
MOUNTAIN IRON is located in SAINT LOUIS county, Minnesota at latitude 47.519227 and longitude -92.606463 with an elevation of 1474 feet. The population of MOUNTAIN IRON is 2,945 as of the year 2005 with a population growth of -1.80% from the year 2000 through 2005. The most common zip code of MOUNTAIN IRON is 55768.

More data for Mountain Iron,MN: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile

Population 2005: 2,945
Population 2004: 2,966
Population 2003: 2,982
Population 2002: 2,989
Population 2001: 2,992
Population 2000: 2,999 (2000 Census)
Population 1990: 3,362 (1990 Census)

Population Growth 2000 to 2005: -1.80%
Population Growth 1990 to 2000: -10.80%

Population (2000 Census): 2,999
Male: 1,453 (48.45%)
Female: 1,546 (51.55%)

Median age: 41.00 years

Races, 2000 Census:
White: 98.07%
American Indian: 0.77%
Two or more races: 0.57%
Hispanic or Latino: 0.40%
Asian: 0.23%
Other race: 0.13%

Housing Units: 1,409 (2000 Census)
Land Area: 49.4367 square miles
Water Area: 2.9104 square miles

Most populous zip code: 55768


Cities & Towns nearby Mountain Iron

Virginia, MN 3mi E
Leonidas, MN 4mi SSE
Eveleth, MN 5mi SE
Kinney, MN 5.9mi W
Gilbert, MN 7mi ESE
Iron Junction, MN 7.1mi S
Iron, MN 7.9mi S
Buhl, MN 8mi WSW
Mckinley, MN 9.2mi E
Britt, MN 9.7mi NNW


More data for Mountain Iron,MN: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile


US Beacon Home