U.S. Beacon January 6, 2014

Rough Rock, AZ

Arizona

Latitude: 36.414660     Longitude: -109.855648
Population 469 (2000)
Elevation of Rough Rock, Arizona: 6280 feet

More data for Rough Rock,AZ: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile

Population 2000: 469 (2000 Census)
Population 1990: 523 (1990 Census)

Population Growth 1990 to 2000: -10.33%

Population (2000 Census): 469
Male: 229 (48.83%)
Female: 240 (51.17%)

Median age: 23.30 years

Races, 2000 Census:
American Indian: 96.16%
White: 2.77%
Asian: 0.64%
Two or more races: 0.43%
Hispanic or Latino: 0.21%

Housing Units: 152 (2000 Census)
Land Area: 12.8540 square miles

Most populous zip code:


Cities & Towns nearby Rough Rock

Many Farms, AZ 13.2mi ESE
Chilchinbito, AZ 14.1mi NW
Round Rock, AZ 22.8mi ENE
Chinle, AZ 23.7mi SE
Rock Point, AZ 24.6mi NNE
Blue Gap, AZ 26.9mi SSW
Dennehotso, AZ 29.2mi N
Pinon, AZ 29.7mi SW
Kayenta, AZ 30.5mi NW
Lukachukai, AZ 34.4mi E


More data for Rough Rock,AZ: Demographic Profile - Social Profile - Economic Profile - Housing Profile


US Beacon Home